Revoluţia de la Timişoara în enciclopedie

 Revoluţia de la Timişoara în enciclopedie

 

Vineri, 12.12.2014, în sala revistei Orizont a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timişoara, au fost lansate în spațiul public cele mai noi cercetări despre Revoluția de la Timișoara din 1989.
Volume lansate:
Enciclopedia Revoluţiei din Timişoara 1989, volumul I, Cronologia şi victimele Revoluţiei, coordonator Lucian Ionică;
Enciclopedia Revoluţiei din Timişoara 1989, volumul II, Documente ale Revoluţiei, coordonatori Romeo Bălan şi Gino Rado;
Revoluţia din 1989 în spitalele timişorene, autor Lucian-Vasile Szabo;
Revista Memorial 89, nr. 2 (14) 2014.
Volumele sunt realizate în cadrul Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara, cu colaborarea unor specialiști ai Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Volumele sunt realizate în cadrul Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara, cu colaborarea unor specialiști ai Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Timp de 25 de ani, s-a scris mult şi cu pasiune despre Revoluţia de la Timişoara. S-au publicat articole de ziar, studii în reviste, cărţi cu mărturii, pagini de jurnal, serii de documente, analize şi sinteze. La acestea s-au adăugat emisiuni de radio şi televiziune, precum şi site-uri specializate. Au fost consemnate acţiunile populaţiei în confruntare cu forţele de represiune, emoţia şi atmosfera extraordinară de atunci, transformate, pentru cei ce au demonstrat în stradă, într-o bucurie nemăsurată. Alte lucrări au prezentat opiniile unor persoane aflate în cealaltă tabără, şi care au oferit o altă perspectivă asupra evenimentelor. S-a adunat astfel o mare cantitate de informaţii şi de interpretări, de valori diferite. Acum, după atât timp, a încerca să faci o selecţie, să cauţi o ordine şi o logică a faptelor este foarte dificil şi poate chiar riscant. Dar este cu atât mai necesar.

Enciclopedia Revoluţiei de la Timişoara este o lucrare în trei volume, care îşi propune să ofere o imagine a Revoluţiei de la Timişoara, să prezinte cât mai obiectiv şi sintetic, într-o manieră accesibilă, informaţii despre acele zile dramatice. Să călăuzească cititorul prin mulţimea de date, uneori contradictorii, ajutându-l să găsească ceea ce este esenţial şi, totodată, să-i amintească întrebările rămase fără răspuns. Primul volum cuprinde o cronologie detaliată a evenimentelor din Timişoara din perioada 15-22 decembrie 1989, precum şi consemnarea victimelor. Al doilea volum oferă o culegere a celor mai semnificative documente, accesibile până în acest moment, privind Revoluţia de la Timişoara. Al treilea volum reprezintă un dicţionar ale cărui articole oferă informaţia necesară, inclusiv cea bibliografică, referitoare la ceea ce s-a petrecut în capitala Banatului, în decembrie 1989.

Enciclopedia Revoluţiei de la Timişoara nu reprezintă un punct final al cercetărilor.  Acum marcăm un moment cu valoare simbolică: trecerea unui sfert de secol. Orice semnalare a unor posibile omisiuni sau erori va fi binevenită, dacă se întemeiază pe dovezi. Opiniile şi convingerile personale nu le pot suplini. Uneori, chiar şi faptele, nu doar sensul lor, stau în cumpănă: sunt situaţii când relatările martorilor nu coincid, ba chiar se contrazic.

 

Documentele au şi ele incertitudinea lor: uneori nu ştii dacă n-au fost rescrise mai târziu, ori dacă cei ce le-au întocmit au consemnat realitatea, ori dacă nu s-au produs erori involuntare, explicabile datorită tensiunii din acele zile. Se poate ajunge astfel la impasul de a nu avea argumente pentru a alege doar una dintre mai multe versiuni ale aceluiaşi fapt, la fel de verosimile.

 

Galerie:

Pentru o vizualizare corectă, folosiți Chrome, Mozilla Firefox, Opera sau Safari.